Link to the University of Pittsburgh
Link to the University Library SystemContact us link
AEI Banner

Browse by Journals and Series

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Date | Item Type | Creators | No Grouping
Number of items at this level: 73.

April 2001

Wołowska, Anna and Strachota, Krzysztof and Pełczyńska-Nałęcz, Katarzyna (2001) Russian gas industry - current condition and prospects; New regional 'in-security' system in Central Asia; Caspian oil and gas: the facts at the end of the year 2000. OSW Study 1/2001. UNSPECIFIED, Warsaw.

July 2001

Menkiszak, Marek and Cichocki, Bartosz and Pelczynska-Nalcez, Katarzyna and Wilk, Andrzej (2001) Rok Putina. Obwod kaliningradzki w kontekscie rozszerzenia Unii Europejskiej. Prace OSW 2/2001. = Putin's Year. The Kaliningrad Oblast in the context of EU enlargement. OSW Study 2/2001. UNSPECIFIED.

November 2001

Olszanski, Tadeusz Andrzej and Wierzbowska-Miazga, Agata (2001) Ukraine and Russia: mutual relations and the conditions that determine them; The Republic of Belarus or the Belarussian Republic? OSW Study 3/2001. UNSPECIFIED, Warsaw.

May 2002

Menkiszak, Marek and Hyndle, Joanna and Kutysz, Miryna (2002) Stosunki Rosja-NATO przed i po 11 wrzesnia. Dazenia Litwy, Lotwy i Estonii do integracji z NATO i UE a stosunki tych krajow z Rosja. Prace OSW 4/2002. = Relations between Russia and NATO before and after the 11th of September. Lithuania, Latvia and Estonia's aspirations to integrate with NATO and the EU in the context of these countries' relations with Russia. OSW Study 4/2002. UNSPECIFIED.

Paszyc, Ewa and Wiśniewska, Iwona and Sarna, Arkadiusz (2002) Big business in the Russian economy and politics under Putin's rule; The Russian power industry shortly before reforms; Ukrainian metallurgy: the economic link in the oligarchical system. OSW Study 5/2002. UNSPECIFIED, Warsaw.

April 2003

Olszański, Tadeusz A. (2003) 2002 Parliamentary elections in Ukraine: Events, results and consequences; Ukraine's Parliamentary system after the elections. OSW Study 8/2003. UNSPECIFIED, Warsaw.

June 2003

Strachota, Krzysztof and Górecki, Wojciech and Wróbel, Jacek and Falkowski, Maciej (2003) Armed conflicts in the post-Soviet region: Present situation, prospects for settlement, consequences. OSW Study 9/2003. UNSPECIFIED, Warsaw.

August 2003

Rogoża, Jadwiga and Wiśniewska, Iwona and Falkowski, Maciej (2003) A summary of the politico-economic changes taking place during Vladimir Putin's first term in office; Chechnya and Russia: The significance of the Chechen problem for contemporary Russia. OSW Study 11/2003. UNSPECIFIED, Warsaw.

Tekieli, Stanislaw and Stanislawski, Wojciech and Balcer, Adam (2003) Bosnia i Hercegowina wobec pytania o tozsamosc. Kosowo - kewstia ostatecznego statusu. Prace OSW 10/2003 = Bosnia and Herzegovina: facing the question of identity. Kosovo - the question of final status. OSW Study 10/2003. UNSPECIFIED.

December 2003

Loskot, Agata and Paszyc, Ewa and Sarna, Arkadiusz and Wisniewska, Iwona and Paczynski, Wojciech (2003) The resource wealth burden - oil and gas sectors in the former USSR. OSW Study 12/2003. UNSPECIFIED.

March 2004

Tekieli, Stanislaw and Wrobel, Jacek and Balcer, Adam (2004) Europejska prespektywa Balkanow Zachodnich. Unia Europejska a Moldawia. Relacje Turcji z Unia Europejska. Prace OSW 13/2004 = European prospects of the Western Balkans. The European Union and Moldova. Relations between Turkey and the European Union. OSW Study 13/2004. UNSPECIFIED.

August 2004

Cichocki, Bartosz and Sadowski, Rafal and Hyndle, Joanna and Kutysz, Mirnya (2004) Wschodnia granica zewnetrzna rozszerzonej Unii Europejskiej. Wspolpraca transgraniczna na nowej granicy wshodniej Unii Europejskiej. Rosyjskojezyczni na Lotwie i w Estonii. Prace OSW 14/2004. The Eastern external border of the enlarge European Union. Cross-border co-operation at the new Eastern border of the European Union. Russian-speakers in Latvia and Estonia. OSW Study 14/2004. UNSPECIFIED.

October 2004

Wołowska, Anna and Strachota, Krzysztof and Zasada, Grzegorz (2004) Kazakhstan: the regional success story; Tajikistan: a trial period; Uzbekistan: the major source of instability in Central Asia? OSW Study 15/2004. UNSPECIFIED, Warsaw.

December 2004

Falkowski, Maciej and Rogoża, Jadwiga (2004) North Caucasus: the Russian Gordian knot. The key problems and conflicts in the region and the effect thereof on the future of Russia; Putin after re-election: The Kremlin's policy in Vladimir Putin's second term. OSW Study 16/2004. UNSPECIFIED, Warsaw.

January 2005

Loskot, Agata (2005) Turcja - korytarz transzytowy dla surocow energetycznych do UE? Prace OSW 17/2005. = Turkey - an energy transit corridor to the EU? OSW Study 17/2005. UNSPECIFIED.

July 2005

Konieczna, Joanna (2005) The Orange Revolution in Ukraine: An attempt to understand the reasons. OSW Study 18/2005. UNSPECIFIED, Warsaw.

August 2005

Biernacka, Paulina (2005) Review of the Economic Development in the Western Balkan States. OSW STUDIES No. 19, 2005-08-10. UNSPECIFIED.

Paszyc, Ewa and Wiśniewska, Iwona (2005) The Russian economy under Putin: Growth factors and impediments to economic development. OSW Study 20/2005. UNSPECIFIED, Warsaw.

January 2006

Menkiszak, Marek (2006) Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys „strategicznego partnerstwa.” Prace OSW 22/2006. = Russia vs. the European Union: a “strategic partnership” crisis. OSW Study 22/2006. UNSPECIFIED.

June 2006

Falkowski, Maciej (2006) Russia's policy in the Southern Caucasus and Central Asia. OSW Study 23/2006. UNSPECIFIED, Warsaw.

July 2006

Szerepka, Leszek (2006) Demographic situation in Russia. OSW Study 24/2006. UNSPECIFIED, Warsaw.

August 2006

Konończuk, Wojciech (2006) The 'Yukos affair', its motives and implications. OSW Study 25/2006. UNSPECIFIED, Warsaw.

May 2007

Konończuk, Wojciech (2007) The Failure of Integration: The CIS and other international organisations in the post-Soviet era, 1991-2006. OSW Study 26/2007. UNSPECIFIED, Warsaw.

February 2008

Balcer, Adam and Kaczmarski, Marcin and Stanislawski, Wojciech (2008) Kosowo - przed ostatecznym rozwiazaniem. Proces uregulowania statusu miedzynarodowego = uwarunkowania polityczne i historyczne perspektywy rozwoju sytuacji. Prace OSW 2008. Kosovo before the final decision. Regulation Kosovo's international status - historical and political conditions and prospects for future developments. OSW Study 27/2008. UNSPECIFIED.

September 2008

Kononczuk, Wojciech (2008) Trudny "Sojusznik" Bialorus w polityce Rosji. Prace OSW 2008. = Difficult "ally." Belarus in Russia's foreign policy. OSW Study 28/2008. UNSPECIFIED.

November 2008

Dubas, Agata (2008) The menace of a 'brown' Russia: Ethnically motivated xenophobia - symptoms, causes and prospects for the future. OSW Study 29/2008. UNSPECIFIED, Warsaw.

June 2009

Kłysinski, Kamil and Wierzbowska-Miazga, Agata (2009) Changes in the political elite, economy and society of Belarus: Appearances and reality. OSW Study 30/2008. UNSPECIFIED, Warsaw.

October 2009

Stanislawski, Wojciech and Szpala, Marta (2009) Bosniacki chaos. Zrodla kryzysu politycznego we wspolczesnej Bosni i Hercegowinie. Prace OSW 31/2009. = Bosnia's chaos. Causes of the political crisis in Bosnia and Herzegovina today. OSW Study 31/2009. UNSPECIFIED.

December 2009

Kaczmarski, Marcin (2009) Rosyjski rewizjonizm wobec zachodu. Prace OSW 33/2009. = Russia's revisionist policy towards the west. OSW Study 33/2009. UNSPECIFIED.

Rodkiewicz, Witold (2009) Od demokracji "wirtualnej" ku europejskiej: Geneze i konsekwencje przelomu politycznego w Moldawii. Prace OSW 32/2009. = From "virtual" to European democracy - the origins and consequences of the political breakthrough in Moldova. OSW Study 32/2009. UNSPECIFIED.

April 2010

Falkowski, Maciej and Marszewski, Mariusz (2010) The 'tribal areas' of the Caucasus: The North Caucasus - an enclave of 'alien civilisation' within the Russian Federation. OSW Study 34/2010. UNSPECIFIED, Warsaw.

February 2011

Zazilska-Florczuk, Marta and Ciechanowicz, Artur (2011) One country, two societies? Germany twenty years after reunification. OSW Study 35/2011. UNSPECIFIED.

April 2011

Pelczynska-Nalecz, Katarzyna (2011) Integration or imitation? EU policy towards its Eastern neighbours. OSW Study 36/2011. UNSPECIFIED.

July 2011

Gniazdowski, Mateusz and Strazay i zespol, Tomas and Osica, Olaf (2011) Strategia unii europejskiej dla regionu dunaju. Implikacje dla Polski i Grupy Wyszehradzkiej. Prace OSW 37/2011. = European Union Strategy for the Danube region. Implications for the Polish and the Visegrad Group. OSW Study 37/2011. UNSPECIFIED.

September 2011

Menkiszak, Marek and Jarzyńska, Katarzyna (2011) Russia's Afghan problem: The Russian Federation and the Afghanistan problem since 2001. OSW Study 38/2011. UNSPECIFIED, Warsaw.

April 2012

Konończuk, Wojciech (2012) Russia's best ally: The situation of the Russian oil sector and forecast for its future. OSW Study 39/2012. UNSPECIFIED, Warsaw.

May 2012

Olszański, Tadeusz A. (2012) The language issue in Ukraine: An attempt at a new perspective. OSW Study 40/2012. UNSPECIFIED, Warsaw.

July 2012

Rogoza, Jadwiga and Wierzbowska-Miazga, Agata and Wisniewska, Iwona (2012) A captive island. Kaliningrad between Moscow and the EU. OSW Study 41/2012. UNSPECIFIED.

September 2012

Matuszak, Sławomir (2012) The oligarchic democracy: The influence of business groups on Ukrainian politics. OSW Study 42/2012. UNSPECIFIED, Warsaw.

July 2013

Olszański, Tadeusz A. (2013) The Western Borderlands: The place of eastern Galicia and Volhynia in the Ukrainian State. OSW Study 43/2013. UNSPECIFIED.

Wisniewska, Iwona and Fischer, Ewa and Gorecki, Wojciech and Kardas, Szymon and Menkiszak, Marek and Wierzbowska-Miazga, Agata (2013) Eurasian integration. Russia's attempt at the economic unification of the post-Soviet area. OSW Study 44/2013. UNSPECIFIED.

October 2013

Jarosiewicz, Aleksandra and Strachota, Krzysztof and Wolowska, Anna and Matusiak, Marek (2013) China vs. Central Asia. The achievements of the past two decades. OSW Study 45/2013. UNSPECIFIED.

Mekiszak, Marek (2013) Greater Europe. Putin's vision of European (dis)integration. OSW Study 46/2013. UNSPECIFIED.

January 2014

Gorecki, Wojciech (2014) No change in the Russian Caucasus. The Winter Olympics amid a local war. OSW Study 47/2014. UNSPECIFIED.

April 2014

Gorecki, Wojciech (2014) Ever further from Moscow. Russia's stance on Central Asia. OSW Study 48/2014. UNSPECIFIED.

Rogoza, Jadwiga (2014) Federation without federalism. Relations between Moscow and the regions. OSW Study 49/2014. UNSPECIFIED.

September 2014

Kardas, Szymon (2014) The tug of war. Russia's response to changes on the European gas market. OSW Study 50/2014. UNSPECIFIED.

October 2014

Falkowski, Maciej and Lang, Józef (2014) Hostages to Moscow, clients of Beijing. Security in Central Asia as the role of the West diminishes. OSW Study 10/2014. UNSPECIFIED.

March 2015

Popławski, Konrad (2015) Germany's stance on the TTIP. Background, interests and concerns. OSW Studies 52, March 2015. UNSPECIFIED.

October 2015

Całus, Kamil (2015) In the shadow of history. Romanian-Moldovan relations. OSW Studies 53, September 2015. UNSPECIFIED.

March 2016

Chawryło (Jarzyńska), Katarzyna (2016) The altar and the throne alliance. The Russian Orthodox Church vs. the government in Russia. OSW STUDIES 54, 2016-01-04. UNSPECIFIED.

April 2016

Kardaś, Szymon (2016) The twilight of the oil Eldorado. How the activity of Russian oil companies on the EU market has evolved. OSW Studies 55, April 2016. UNSPECIFIED.

May 2016

Kaczmarski, Marcin (2016) An essential partner in the background. Europe in China's policy during the rule of Xi Jinping. OSW STUDIES 56 2016. UNSPECIFIED.

June 2016

Darczewska, Jolanta (2016) Russia's armed forces on the information war front. Strategic documents. OSW STUDIES 57 2016-06-27. UNSPECIFIED.

November 2016

Kłysinski, Kamil and Żochowski, Piotr (2016) The End Of The Myth of a brotherly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations. OSW STUDIES 58 November 2016. UNSPECIFIED.

December 2016

Całus, Kamil (2016) The unfinished state. 25 years of independent Moldova. OSW STUDIES 59 2016-12-14. UNSPECIFIED.

February 2017

Strzelecki, Jan (2017) Painful adaptation. The social consequences of the crisis in Russia. OSW STUDIES 60 2017-02-06. UNSPECIFIED.

May 2017

Domańska, Maria (2017) Crisis in Russia. The degradation of the model of economic governance. OSW Studies 61, February 2017. UNSPECIFIED.

Kardaś, Szymon (2017) At crossroads. Current problems of Russia’s gas sector. OSW Studies Number 63 March 2017. UNSPECIFIED.

July 2017

Sadowski, Rafal (2017) The aftermath of the crisis. An overhaul of Ukraine’s banking sector. OSW Studies 67, August 2017. UNSPECIFIED.

Wilk, Andrzej (2017) The best army Ukraine has ever had. Changes in Ukraine’s armed forces since the Russian aggression. OSW Studies 66, July 2017. UNSPECIFIED.

August 2017

Kardaś, Szymon (2017) A region with special needs. The Russian Far East in Moscow’s policy. OSW Studies 65 June 2017. UNSPECIFIED.

September 2017

Szymański, Piotr (2017) The multi-speed Baltic States. Reinforcing the defence capabilities of Lithuania, Latvia and Estonia. OSW STUDIES 68 August 2017. UNSPECIFIED.

November 2017

Olszański, Tadeusz A. (2017) A quarter-century of independent Ukraine. Dimensions of transformation. OSW Studies 64, November 2017. UNSPECIFIED.

December 2017

Bajczuk, Rafał (2017) The unfinished reform. An assessment of the energy transformation in Germany during the rule of the Grand Coalition 2013-2017. OSW Studies 69 November 2017. UNSPECIFIED.

Rodkiewicz, Witold (2017) Russia’s Middle Eastern policy. Regional ambitions, global objectives. OSW Studies 71 December 2017. UNSPECIFIED.

February 2018

Jakóbowski, Jakub and Popławski, Konrad and Kaczmarski, Marcin (2018) The Silk Railroad. The EU-China rail connections: background, actors, interests. OSW Studies Number 72, February 2018. UNSPECIFIED.

June 2018

Szymański, Piotr (2018) With Russia right across the border. Finland’s security policy. OSW Studies 73 May 2018. UNSPECIFIED.

August 2018

Hyndle-Hussein, Joanna and Kardaś, Szymon and Kłysiński, Kamil (2018) Troublesome Investment. The Belarusian Nuclear Power Plant in Astravyets. OSW Studies 74, July 2018. UNSPECIFIED.

September 2018

Matuszak, Sławomir (2018) In search of new routes. Ukraine's foreign trade after the Revolution of Dignity. OSW Studies No. 75, September 2018. UNSPECIFIED.

October 2018

Kardaś, Szymon (2018) Neither super-rich, nor bankrupt. Gazprom’s financial condition. OSW Studies 76 [79?], October 2018. UNSPECIFIED.

April 2019

Frymark, Kamil (2019) The Free State of Bavaria: The end of the CSU’s sovereign duchy? OSW Studies Number 77, April 2019. UNSPECIFIED.

July 2020

Bogusz, Michał (2020) Nine dashes: Beijing's territorial claims in the South China Sea. OSW Studies 2020-07-29. UNSPECIFIED.

This list was generated on Thu Jul 25 03:44:04 2024 EDT.